Menu

GİZLERİ AÇAN TANRI

2

Daniel 2:1-49 Bölüm yorumu

Daniel 2:1-49’u okuyunuz Bibleserver/Daniel2
Kral Nebukadnessar’ın gelişiyle Babil İmparatorluğu zirvesine varmıştı. Tam bu sırada Kral canını çok sıkan bir rüya görür. Yıldızbilimcileri ve bilgelerini çağırır ve rüyayı kendisine anlatmalarını buyurur. Fakat onlar çaresiz kalınca hepsini öldürmeye karar verir. Bunu duyan Daniel’le arkadaşları hemen diz çöküp Tanrı’ya yakarmaya başlar. Rab de rüyayı ve gizemli yorumunu Daniel’e açıklar. O hemen Kralın huzuruna çıkıp gördüğü rüyayı Tanrı’nın hikmeti ve gücüyle açıklayabileceğini söyler. Daniel’de daha önce Yusuf’ta gördüğümüz aynı alçakgönüllü yüreği görebiliyoruz. Tek başına bir şey bilmediğini ve ancak gizleri açan gökteki Tanrı’nın bilgeliğiyle yorum yapabileceğini belirterek söze başlar.
Rüya şöyleydi: Kral büyük bir heykel gördü. Başı saf altından, göğsüyle kolları gümüşten, karnıyla kalçaları tunçtan, bacakları demirden, ayakları ise kille karışık demirdendi. Sonra insan eli değmeden dağdan kesilen bir taş gelip heykelin ayaklarına çarparak hepsini yok etti. Heykelin yerinde taş büyük bir dağ olup tüm dünyayı doldurdu. Düşün yorumuna gelince Daniel heykelde görünen faklı metallerin dünyanın farklı imparatorluklarını sırasına göre temsil ettiğini açıklar. Heykelin altın başını, karşısındaki Kral Nebukadnessar ile bağdaştırıyor. Sonra heykelin gümüş göğsüyle kollarının, Nebukadnessar’ın krallığından sonra çıkacak bir krallık olduğunu bildiriyor; bu da Babil’i MÖ 539 yılında Babil’i fethedecek Med Pers birleşik krallığını sembolize ediyor. Ardından tunç karınla kalçaları, tüm dünya üzerinde egemenlik sürecek bir krallık olarak yorumluyor; bu da Pers kralı Darius’u MÖ 333 yılında bozguna uğratan Büyük İskender ve ardından gelen Grek İmparatorluğu’dur. Sonra demir bacakları, tüm dünyayı kırıp ezen demir gibi güçlü bir imparatorluk olarak yorumluyor; bu da muhtemelen, Greklerden sonra tüm dünya hâkimiyetini devralan Roma İmparatorluğu’nu sembolize eder. Tüm bunlar gerçekten inanılmaz tariflerdir, çünkü her bir ayrıntı birebir tarihte gerçekleşmiştir. Oysa ki Daniel tüm bunları yüzlerce sene önce bildirdi.
Ama daha bitmedi, heykelin ayakları da var. Ayaklarla parmakları da çok garip; “bir kesiminin çömlekçi kilinden, bir kesiminin demirden” olduğunu okuyoruz. Bununla, Roma’nın ikinci devri mi, yoksa ardından gelen başka bir imparatorluk mi kastediliyor acaba? Devamındaki ayetlerde daha fazla ayrıntıya rastlıyoruz. İlk olarak bunun “bölünmüş bir krallık” olacağını okuyoruz (2:41). Bu krallığın bir kısmı demir gibi güçlü, bir diğer kısmı kil gibi zayıf olacaktır. Ayrıca içindeki “halklar evlilik bağıyla birbirleriyle karışacaklar” diye belirtiliyor (2:43). Peki, heykelin ayakları hangi krallığı sembolize eder? Büyük olasılıkla MS 1453 yılında Konstantinopolis’i fethederek Doğu Roma Bizans İmparatorluğuna son veren Osmanlı Devleti söz konusudur.
Sonra heykelin ayaklarının on parmağı da dikkatimizi çeker. Burada Daniel ayrıntılarına girmiyor ama 7. bölümden bunun son günlerde çıkacak Mesih Karşıtı olduğu anlaşılıyor. On parmak, Mesih Karşıtı’nın son günlerde kuracağı on kraldan oluşan birleşmiş bir krallığı sembolize eder. Dünyanın bu son krallığı nereden çıkacağına ilişkin pek çok yorum var; Kimisi Amerika’dan kimisi Avrupa’dan kimisi Orta Doğu’dan der. Doğrusu bu konudaki hiçbir yorumda çok ısrarcı olamayız. Ancak bu ayetlerden şu net çıkarımda bulunabiliriz: Mesih Karşıtı’nın birleşmiş krallığı, eskiden var olmuş ve (veya) yeniden canlanacak büyük bir egemenliğinin tabanından çıkacaktır.
Rüya henüz bitmiş değildir; en sonunda heykel yıkılır, yani insanların gurur duyduğu büyük imparatorlukları sembolize eden heykel yerle bir edilir. Peki, nasıl olacak bu? Kutsal Kitap “insan eli değmeden dağdan kesilip gelen” bir taştan söz eder (Dan 2:45). Bu “insan eli değmeden” sözü, bakireden doğan İsa Mesih’ten başka biri olamaz. Mesih ikinci gelişinde özellikle heykelin ayaklarını vuracak ve heykeli ezecektir. Onun yerine büyük bir dağ yükselecek, bu da hiç yıkılmayacak ve başka bir ulusun eline geçmeyecek, sonsuza dek sürecek olan Göklerin Tanrısı’nın Egemenliği’ni temsil eder. Daniel 7. bölümdeki bağlantılı görümde benzer şekilde İnsanoğlu diye tanıtılan biri gelip son egemenliğe sahip çıkar (Dan 7:13-14). Anlaşılan şu ki dünyanın son egemeni İsa Mesih’in kendisi olacaktır. Rab’bin Nebukadnessar’a bildirdiği ve Daniel aracılığıyla açıkladığı bu rüya gerçekten inanılmaz! Babil Krallığı döneminden başlayarak Mesih’in henüz gelecekte olan egemenliğe kadar tüm dünya imparatorluklarını sırasına göre olağanüstü ayrıntılarla tarif ediyor. Ancak gerçek Tanrı geleceğin gizlerini bu kadar ayrıntılı ve isabetli bir şekilde aktarabilir. 

Sayfada karşılaştığınız bir konuyla ilgili daha fazla bilgi isterseniz bana "İletişim" bölümünden ulaşabilirsiniz.

İletişim →