Menu

GELECEĞİN TAKVİMİ

9

Daniel 9:1-27 Bölüm yorumu

Daniel 9:1-27’yi okuyunuz Bibleserver.com/Daniel9


Herkes geleceği bilmek ister. Ancak İsa Mesih Baba Tanrı’dan başka kimsenin bunu bilemeyeceğini çok net bir şekilde belirtmiştir (Mat 24:36). Yine de dünyanın sonu ile ilgili net bir tarih saptanması mümkün değilse de, nasıl bir süreç izleyeceği Kutsal Kitap’ta adım adım yazılıdır. Daniel kitabının dokuzuncu bölümde belki de peygamberlik konusunda en şaşırtıcı örneğe rastlarız. Bu bölümde geçen peygamberlik sözü o kadar isabetli ve olağanüstü bir tasarı gösterir ki insanı hayrete düşürür. Kısacası Rab, Daniel’in halkı olan Yahudilerin geleceğiyle ilgili son derece net ve ayrıntılı bir takvim çıkartır. Bu sırada Daniel peygamber Yeremya’nın kitabını okurken yaşadıkları sürgünün 70 yıl süreceğini fark eder o yüzden derhal Tanrı’nın önünde diz çöküp halkı Yahudilerin adına günahların bağışlanması için dua etmeye başlar. Tövbe duasında Daniel inanılmaz bir alçakgönüllülük sergiler çünkü kendisi İsrail’in sürgün edilişine sebep olan günahları bizzat işlemediği halde kendini halkı yerine koyarak Tanrı’nın merhametine sığınır. Dua sırasında melek Cebrail kendisine görünüp ‘Duan yanıtlandı çünkü sen çok sevilen birisin’ der. Dahası Daniel’le ‘anlayış’ vermek için gönderildiğini belirtir. Bölümün kalan ayetlerinde Cebrail Daniel’in halkı Yahudilerin geleceğini olağanüstü bir şekilde özetler.
Yirmi dördüncü ayette Rab, İsrail halkı ve özellikle Yeruşalim için 70 haftalık bir süreç saptadığını belirtir. Şimdi şunu anlamalıyız ki burada hafta diye geçen kelime, bildiğimiz yedi günlük süreci değil, genel olarak herhangi bir yedilik anlamındadır. Örneğin, bizler de aynı şekilde ‘düzine’ dediğimizde bu 12 yumurta veya 12 gün de olabilir. İbranicedeki hafta kelimesi de yediden oluşan herhangi bir şey anlamında kullanılır. Burada muhtemelen yıl demektir, çünkü bölümün başından beri 70 yıl söz konusudur (9:1-2). Burada ise Rab, İsrail ile olan planının 70 X 7 hafta (yıl) süreceğini belirtir, böylece toplam 490 yıl söz konusudur. Bu sürecin sonucunda Rab’bin İsrail için tasarladığı amaçları yerine gelmiş olacaktır. Tanrı bu amaçlarını şöyle sıralar:
1. Başkaldırıyı ortadan kaldırmak
2. Günaha son vermek
3. Suçu bağışlatmak
4. Sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak
5. Görüm ve peygamberliği mühürlemek
6. En Kutsal’ı (Tapınak) meshetmek
Yukarıda sıralanan amaçlar Mesih’in ilk gelişinde kısmen gerçekleştiyse de, ancak İsa Mesih dönüp yeryüzündeki krallığına kavuştuğunda tam tamına yerine gelecektir. Özellikle bunları İsrail için yazdığını unutmamalıyız. Bugün İsrail toplumu hala Mesih’e başkaldırmış durumdadır. Ancak ikinci gelişinde Yahudiler tövbe edip İsa’yı Mesih ve Kral olarak kabul edecekler. (bkz. Zekeriya 12:10; Romalılar 11:25-26) Bu halde, burada verilen takvimin Mesih’in ikinci gelişinde sonuçlanacağını anlayabiliriz.
Devamındaki ayetlerde bu 70 haftalık sürecin üç ayrı döneme bölündüğünü görüyoruz: 7 hafta + 62 hafta + 1 hafta. Yıl olarak bu demek: 49 yıl + 434 yıl + 7 yıl, toplam 490 yıl. Yirmi beşinci ayet ilk 49 yılın başlangıcını ve sonunu saptar. Başlangıç noktası büyük olasılıkla Tanrı’nın MÖ 587 yılında Yeremya aracılığıyla verdiği sözü kastediyor (Yeremya 30-32). Bitiş noktası olarak sözünü ettiği ‘meshedilmiş’ önder ise Yeşaya’nın yıllar önce adını zikrettiği ‘Koreş’in MÖ 538 yılındaki gelişi olmalı (Yeşaya 45:1). Altmış iki haftalık sürecin yani 434 yılın başlangıç noktasına gelince Yeruşalim’in yeniden kurulduğu dönemi işaretler. Bu da Nehemya’nın önderliğinde MÖ 440 yılında gerçekleşti. Bu sürecin sonu da yaklaşık MÖ 5-6 yılına denk gelir. Bu tarih neden önemli? Çünkü İsa Mesih o tarihte doğdu! Ayetin devamında gelen Mesih’in öldürüleceğini de okuyoruz. Ardından Kutsal Tapınağın da yıkılacağını da okuyoruz ki bu Romalı General Titus’un döneminde MS 70 yılında gerçekleşti. Buraya kadar ilk 483 yıllık sürecin her bir ayrıntısı mükemmel bir şekilde tarihte gerçekleşti. Kalan bir hafta, yani 7 yıl ne olacak?
Son yedi yıl son günlerde gerçekleşecek olan kısımdır. Yirmi yedinci ayette gelecek büyük bir önderin uluslarla yedi yıllık bir antlaşma yapacağını okuyoruz. Bu Daniel’in daha önce sözünü ettiği ve Kutsal Kitap’ın bir çok yerinde geçen Mesih Karşıtı’dır (Daniel 7:8, 1.Yuhanna 2:18, Vahiy 13). Herkese barış müjdeledikten sonra yedi yılın tam ortasında Yeruşalim’in tapınağı üzerine yürüyüp kurban sunularını kaldıracaktır. Mesih de onun Tapınakta yapacağı ‘yıkıcı iğrenç’ eylemlerinden bahsetti (Matta 24:15). Elçi Pavlus gelecek bu önderin Tapınakta kendini bir ilah olarak göstereceğini de söyler (2.Selanikliler 2). Kalan üç buçuk yılda Tanrı’nın halkına zulmedecek (Vahiy 12:6, 14). Ama sonunda gerçek Mesih yeryüzüne dönecek. Tüm düşmanlarını cezalandırdıktan sonra peygamberliğin başındaki amaçları uyarınca İsa Mesih yeryüzünde kutsal bir egemenlik kuracaktır (Zekeriya 14, Vahiy 19). Ancak o zaman Tanrı’nın İsrail halkı için tasarısı hedefine ulaşmış olacaktır. Ama gördüğümüz gibi Daniel’in bakış açısından henüz olmamış bütün bu olayların büyük bir kısmının gerçekleştiğine göre demek ki kalan kısmı da mutlaka yerine gelecektir. 

Sayfada karşılaştığınız bir konuyla ilgili daha fazla bilgi isterseniz bana "İletişim" bölümünden ulaşabilirsiniz.

İletişim →